Arrow – EZ-IO

Arrow – EZ-IO

EZ IO FAQ Science and Fundamentals 1609Ayrıntılar… →

Medilas H Solvo

Medilas H Solvo

Taş Tedavisinde Yenilik
Yenilikçi yer tipi 30 Watt’lık Medilas H Solvo, kanıtlanmış 2,1 µm dalga boyuyla Dornier‘in gelecek nesil holmiyum lazeridir. Bu sistem, kimyasal tutarlılık ve sertliğe bakılmaksızın taşların yok edilmesinin yanı sıra Androlojide belirli yumuşak doku müdahaleleri için de idealdir.Ayrıntılar… →

Mindao A 41

Mindao A 41

1. Genel hava yolu entübasyon işlemi ve zor hava yolu entübasyonu
2. Videolu nazotrekeal (burun/soluk borusu) entübasyonu
3. Çift lümenli tüp entübasyonu, ayarlaması ve pozisyon muayenesi
4. Videolu nazotrekeal sekresyon emme
5. Videolu topical gırtlak kısmı (laryngopharynx) anestezisi
6. Çocuk entübasyonu (A30)
Ayrıntılar… →

Aries Üroloji

Aries Üroloji

Ekstrakorporeal Şok Dalgası Terapisi (ESWT)
Ekstrakorporeal şok dalgası terapisi (ESWT), invaziv olmayan bir ayakta tedavi yöntemidir. Şok dalgaları, vücudun dışında üretilir ve rahatsızlık duyulan bölgeye uygulanır. Tedavi, vücudun kendi onarım mekanizmasını faaliyete geçirerek, doğal iyileşmeyi tetikler.
Genellikle, düşük enerjili şok dalgası terapisi, herhangi bir özel tıbbi tedbir gerektirmemektedir. Şok dalgalarının Dornier Smart Focus teknolojisi ile uygulanması acısız olup, genellikle lokal anestezi kullanımı olmaksızın, hastalar tarafından oldukça iyi tolere edilebilmektedir.Ayrıntılar… →